ห้องเรียนหลักสูตรกับครูเจ้าของภาษา

เน้นฝึกทักษะ ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง
เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

เน้นฝึกทักษะ ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อนำไปใช้งานจริง เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

ห้องเรียนกิจกรรมหรือเวิร์คช็อป

ฝึกตอบคำถามทางโทรศัพท์ ทักษะการพรีเซนต์ ตอบอีเมล์ สร้างฉากจบหนัง
แข่งดีเบท อื่นๆ เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

ฝึกตอบคำถามทางโทรศัพท์ ทักษะการพรีเซนต์ ตอบอีเมล์ สร้างฉากจบหนัง แข่งดีเบท อื่นๆ เลือกเวลาเรียนได้อย่างสะดวก

แนะนำ Level

สปี้คเอ๊าท์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 ระดับ ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทุกทักษะเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

สปี้คเอ๊าท์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 ระดับ ให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน แต่ละคน โดยเน้นพัฒนาทุกทักษะเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

BABY

ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น เป็นการฝึกระดับพื้นฐาน เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้


HUMAN

ภาษาอังกฤษระดับกลาง เสริมทักษะการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม สร้างความมั่นใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและถูกต้อง


SUPERHERO

ภาษาอังกฤษระดับสูง เพิ่มทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ มั่นใจเหมือนเจ้าของภาษา


ค่าเรียน

เรียนแบบ ไม่จำกัดชั่วโมง

 • ระยะเวลา 2 เดือน ราคา 39,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  3,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 3,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  35,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 35,820 บาท ชำระครั้งเดียว

 • ระยะเวลา 3 เดือน ราคา 49,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  4,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 4,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  44,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 44,820 บาท ชำระครั้งเดียว

 • ระยะเวลา 4 เดือน ราคา 59,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  5,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 5,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  53,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 53,820 บาท ชำระครั้งเดียว
 • ระยะเวลา 5 เดือน ราคา 69,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  6,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 6,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  62,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 62,820 บาท ชำระครั้งเดียว

เรียนแบบ จำกัดชั่วโมง

 • 25 ชม. ในระยะเวลา 3 เดือน ราคา 19,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  1,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 1,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  17,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 17,820 บาท ชำระครั้งเดียว
 • 50 ชม. ในระยะเวลา 6 เดือน ราคา 29,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  2,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 2,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  26,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 26,820 บาท ชำระครั้งเดียว

 • 100 ชม. ในระยะเวลา 12 เดือน ราคา 39,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  3,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 3,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  35,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 35,820 บาท ชำระครั้งเดียว

 • 150 ชม. ในระยะเวลา 18 เดือน ราคา 49,800 บาท
 • ผ่อนบัตรเครดิต 0%
  4,980 บ. x 10 เดือน
  ผ่อนบัตรเครดิต 0% 4,980 บ. x 10 เดือน ชำระแบบผ่อน
  ชำระครั้งเดียวลด 10%
  44,820 บาท
  ชำระครั้งเดียวลด 10% 44,820 บาท ชำระครั้งเดียว

สนใจเรียนใช่ไหม? มาทดสอบวัดระดับกัน!

CONTACT

 • สถาบันสอนภาษาสปี้คเอ๊าท์ 149 อาคารกาแล็คซี่เพลส ชั้น 8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
 • 098 247 8555 (11:00-19:00 น.) @speakout SpeakoutTH