หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัยทำงาน (English for adults)

  คลาสหลัก (2-4 คน)

  คลาสกิจกรรม (2-10 คน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระดับกลางตอนต้น-ระดับสูง สามารถ พูดสนทนาเพื่อสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง โดยจะเป็นการเรียนการสอนผ่านการทาง Workshop ตามหัวข้อต่างๆ เช่น Service mind role play, Presentation skills, Writing Emails like a pro, Handle customer complaints เป็นต้น

COURSES & PROMOTIONS

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  เพื่อวัยทำงาน

 • 3 เดือน 30 ชั่วโมง 15,000 บ.

 • 6 เดือน 60 ชั่วโมง 28,000 บ.

 • 9 เดือน 90 ชั่วโมง 39,000 บ.

 • *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า