หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (General English)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระดับเริ่มต้น สำหรับผู้ที่ยังฟังไม่ ค่อยเข้าใจ สนทนายังไม่คล่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้องฝึก

  คลาสหลัก (2-4 คน)

  ห้องเรียนหลัก (2 - 4 คน)

  เรียนกับครูเจ้าของภาษา ผ่านระบบ Multimedia ที่ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เลือกเวลาเรียน ตามตารางของสถาบันได้อย่างสะดวก

  คลาสกิจกรรม (2-10 คน)

  ห้องเรียนหลัก (2 - 10 คน)

  เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ในห้องเสมือนจริง เช่น เรียนทำอาหาร เรียนพูดต่อหน้าชุมชม เรียนร้องเพลง และอื่นๆ เลือกเวลาเรียนตามรอบที่เปิดคลาสได้

LEVELS

SpeakOut พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด 9 เลเวลให้สอดคล้องกับระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
โดยสามารถเข้ามาทำการสอบวัดระดับเลเวลได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

BABY

ภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น เป็นการเรียนระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น เสริมความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้งานในชีวิตประจำวันได้

BABY CRAWL
BABY WALK
BABY RUN

HUMAN

ภาษาอังกฤษระดับกลางถึงสูง เสริมทักษะการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้การใช้ภาษาที่เหมาะสม สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และถูกต้อง

HUMAN
HUMAN RISE
MUTANT

SUPERHERO

ภาษาอังกฤษระดับสูงสุด เพิ่มทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารขั้นสูงในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจเสมือนเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

SUPERHERO
ANGEL
GOD

COURSES & PROMOTIONS

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  แบบไม่จำกัดชั่วโมง

 • (สามารถเรียนได้ไม่จำกัดทั้งคลาสหลักและคลาสกิจกรรม)
 • 2  เดือน  = 25,000 บ.

 • 3  เดือน  = 35,000 บ.

 • 6  เดือน  = 59,000 บ.

 • 12 เดือน  = 79,000 บ.

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  แบบจำกัดชั่วโมง

 • 25 ชม.   (3 เดือน)   = 19,800 บ.

 • 50 ชม.   (6 เดือน)   = 29,800 บ.

 • 100 ชม. (12 เดือน)  = 49,800 บ.

 • 150 ชม. (18 เดือน)  = 74,700 บ.